ANAMUR
Giriş Tarihi : 26-03-2021 12:36   Güncelleme : 26-03-2021 12:36

Eğitim Sen'den “İstanbul sözleşmesi ”açıklaması

Nuh Akkuş/ Eğitim Sen Anamur Temsilciği Eski Cumhuriyet meydanında, Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilen İstanbul Sözleşmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Eğitim Sen'den “İstanbul sözleşmesi ”açıklaması

Yapılan basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesinin “kırmızıçizgileri” olduğunu belirten Eğitim Sen Anamur Temsilciliğinin açıklamasında:
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Demokrasi, Doğa ve Hukuk Kırmızı Çizgimizdir!
Son yıllarda ülkemizde süregelen, Cumhuriyet’e, demokrasiye, hukuka ve doğaya dair olumsuz gelişmelere, her gün bir yenisi eklenmekle, ülkemiz koyu bir karanlığa ve güvensizlik ortamına doğru sürüklenmektedir.
Her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığı, kadın cinayetlerinin hız kesmeden devam ettiği ülkemizde, yine gece yarısı hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi feshedilmiştir!
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 2011 yılında Bakanlar Kurulunca imzalanıp, 2014’de yürürlüğe girmiştir. O günden bu yana kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler yapılmamış, sözleşmenin maddelerini hayata geçirecek politikalar geliştirilmemiş ve şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında olan kadınlar için etkin yasal koruma programları yapılmamıştır. Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’ya aykırı biçimde çıkartılan kararname ile, İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olan Türkiye’nin hiç bir haklı gerekçe olmaksızın sözleşmeden çekilmesi, kadınlarımızı yasal anlamda korumasız bırakmıştır.
İstanbul Sözleşmesi, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya dayanan bir sözleşmedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak, kadın mücadelesinin kazanımlarını geliştirmek, eşit ve adil bir toplum kurgulamak siyasi iktidarların sorumluluğu iken, adı İstanbul olan ve Türkiye’nin ev sahipliği ile imzalanmış bir sözleşmeden ayrılmak abesle iştigaldir!
TBMM’ne ait yetkilerin gaspı suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından yazılan bir kaç cümlelik kararname ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir sözleşmedir ve kanun hükmündedir. Sözleşmenin feshine dönük bu kararname, Anayasa’nın 90. maddesine aykırı olmaktan öte, TBMM’ni devre dışı bırakmaya ve otokratik bir sisteme geçmeye dönük adımlardan biridir.
Aynı şekilde, 4,5 ay önce atanan, Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki, Gezi Parkı’nın hukuki varlığı olmayan bir vakfa devredilmesi, Mecliste yer alan bir siyasi partiye kapatma davası açılması, bir milletvekilinin neredeyse linç edilmeye çalışılarak meclisten çıkarılmaya çalışılması; göz altına alınması, ülkemizin geleceğini tehlikeye atan, endişe verici adımlardır. Sürüklenmek istediğimiz ortam; şiddet ve baskıya dayalı, ekonomik ve hukuki açıdan güvensiz, otokratik bir rejimi oturtmaya dönük siyaset ortamıdır.
İstanbul Sözleşmesi’ni kendisine politik bir tehdit olarak gören siyasi iktidarın baskıcı, ataerkil isteklerine teslim olmayacağımız gibi, Anayasa’nın 56. maddesindeki hükme aykırı biçimde alınan ve doğal çevrenin talanına dönük rantsal kararlara da karşı çıkmayı sürdüreceğiz.
Tüm kadınları haklarımızı savunmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.
Yaşam hakkı için
Özgürlük için,
Vazgeçmiyoruz kabul etmiyoruz.
İstanbul sözleşmesi KIRMIZIÇİZGİMİZDİR” ifadelerine yer verdi

Eğitim Sen Anamur temsilciliğini basın açıklamasına, ADD, SES, TÜM EMEKLİ SEN, CHP, SOL PARTİ ve MERÇED destek verdi.